SILIKAT-PRO - ikona

SILIKAT-PRO

 • Rejestracja i bieżąca kontrola poszczególnych etapów produkcji.
 • Szybkie wyliczenie kosztów wytworzenia produktu w wybranym okresie (koszt sztuki i metra sześciennego)
 • Karty pracy i raportowanie wielkości produkcji w ujęciu zmianowym, dziennym, miesięcznym, rocznym.

Pierwsze oprogramowanie wspomagające produkcję silikatów, które powstało przy ścisłej współpracy  z jednym z  producentów silikatowych materiałów budowlanych – Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym „Silikaty Białystok Sp. z o.o.”
OKNO STARTOWE noweSILIKAT-PRO to odpowiedź na potrzebę usprawnienia kontroli i monitoringu poszczególnych procesów produkcji silikatów w celu poprawy jakości zarządzania. Oprogramowanie zaprojektowane jest w taki sposób, aby spełniać wymagania  Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) na poszczególnych etapach procesu technologicznego.

SILIKAT-PRO to innowacyjne rozwiązanie informatyczne, które umożliwi ci:

1) Szybki podgląd bieżącej produkcji (zmiany) – wgląd na listę:
– pracowników;
– stanów w autoklawach;
– stanu na torach;
– zużyć z liczników (bieżąca zmiana, dzień, miesiąc, rok),
– przebiegu zmiany (bieżąca zmiana, dzień, tydzień, miesiąc);
– sklasyfikowanego asortymentu (bieżąca zmiana, dzień, miesiąc, rok) z % udziałem braków.

Istnieje możliwość skopiowania zawartości wyświetlanych list do schowka lub eksportu do Excela.

2) Sprawdzanie poprawności wprowadzonych danych – rozpoczęcie nowej zmiany wymaga potwierdzenia stanu produkcji na koniec poprzedniej zmiany (wprowadzono system uprawnień dla osób odpowiedzialnych za dokonywane wpisy)

3) Przypisanie miejsca i czasu pracy – lista pracowników na danej zmianie

4) Przypisanie przyczyny  i czasu nieobecności – lista pracowników nieobecnych na danej zmianie

5) Miesięczne podsumowanie wybranego pracownika – KARTA PRACY

Porównanie do normatywnego czasu pracy. Podział na czas pracy (stanowisko, miejsce pracy; dodatki  funkcyjne i za pracę w nocy) i czas nieobecności (przyczyna). Tworzenie dni świątecznych/wolnych od pracy które nie wliczają się w czasy pracy (wolne każdego roku lub tylko w wybranym okresie).

kartaPracy

6) Prezentacja produkcji na wykresach słupkowych.

Porównywanie jednego produktu w różnych latach produkcyjnych (tydzień, miesiąc, rok) w m3 lub sztukach. Tworzenie grup produktów, np. pod względem szerokości, klas, gęstości. Zapisywanie i wczytywanie ustawień wykresów. Wyświetlanie do 10 wykresów w jednym oknie.

7) PREZENTACJA ZUŻYCIA NA WYKRESACH SŁUPKOWYCH.

  • Porównywanie pojedynczego licznika w różnych latach produkcji (tydzień, miesiąc, rok).
  • Tworzenie grup liczników.
  • Zapisywanie ustawień i wczytywanie ustawień wykresów.
  • Wyświetlanie do 10 wykresów w jednym oknie.

 

wykresLicz wykresLiczRok

8) Szybkie wprowadzanie danych produkcyjnych – wprowadzanie produktów na prasę, uzupełnianie stanów autoklawów (zataczanie) z kontrolą ilości i stanu autoklawu (zajęty, pusty). Potwierdzanie wytoczonego asortymentu. Możliwość korekty stanu na torach (ręczne są raportowane).

9) Klasyfikowanie asortymentu – na podstawie badań wytrzymałościowych ustalenie klasy wyprodukowanego produktu wraz z ilością powstałych braków. Szybki podgląd KSIĄŻKI KLASYFIKACJI wybranego produktu. Rejestracja partii produkcyjnej i zapewnienie jej identyfikacji.

10) Czasowe wprowadzenie i wizualizacja etapów hartowania surówki w poszczególnych autoklawach. Porównywanie z normatywnym czasem trwania etapu (przedział min max).

11) Kontrolę zużycia na zmianie – wprowadzanie stanów z liczników z możliwością potwierdzenia stanu z wcześniejszej zmiany.

12) Kontrolę przebiegu zmiany – wpisy związane z zakłóceniami/zmianami związanymi z produkcją.

13) Wprowadzanie badania dostarczonego wapna, mieszanki do reaktorów i mieszanki do pras (wykorzystywane do wyliczania rzeczywistego TKW plus liczniki zużycia) – Formularze dozowni

14) Kreowanie dodatkowych formularzy – możliwość utworzenia własnych formularzy do wprowadzania danych na wzór tych z dozowni. Przypisanie formularza konkretnemu działowi, stanowisku lub osobie.

15) Kreowanie raportów tabelarycznych – możliwość zdefiniowania raportów na bazie zapytań SQL. Ustawienie parametru wejściowego. Formatowanie warunkowe. Przypisanie podglądu raportu konkretnym działom, stanowiskom lub osobom.

16) Podstawowe wydruki/raporty – lista raportów produkcyjnych zmianowych, dnia i miesiąca.
KSIĄŻKA KLASYFIKACJI z podsumowaniem. Podsumowanie zużycia. Raporty zmianowe, raporty produkcyjne, raporty dozowni (dostawy wapna, raporty wykonanych badań, statystyka aktywności i wilgotności).

ksiazkaKlasRep

17) Wyliczanie TKW – szybkie wyliczenie kosztów wytworzenia produktu w wybranym okresie (koszt sztuki i metra sześciennego). Możliwość zapisania i wczytania wyliczanie. Porównywanie wartości produktu na wykresie słupowym w wybranych zapisanych wyliczeniach.
– normatywny koszt wytworzenia – powstaje na bazie danych przypisanych do asortymentu (objętość, zużycie wapna i piasku na 1000sz. lub m3);
– rzeczywisty koszt wytworzenia – powstaje na bazie danych wprowadzonych w raporcie dozowni oraz stanów z licznika.

tkwNowe

18) Szybki dostęp do podstawowych danych zapisanych w bazie z możliwością dodania, edycji i usuwania Listy słownikowe

19) Ustawienia globalne programu

20) Ustawienia użytkownika – dostosowywanie ustawień programu pod swoje wymagania

21) Raportowanie błędów – możliwość zgłaszania błędów programu drogą mailową

22) Automatyczna aktualizacja – nowe dostępne wersje programu są pobierane automatycznie z określonej lokalizacji. Wymagane jest jednak aby zalogowany użytkownik posiadał uprawnienia administratora pozwalające na dokonanie zmian.

23) Ustawienie dostępu do funkcji dla poszczególnych użytkowników – możliwość przypisania użytkownikowi funkcji do których będzie miał dostęp po zalogowaniu do programu.

24) Wyświetlanie poszczególnych zmian – szybkie przechodzenie między zmianami z możliwością podglądu danych produkcyjnych.

oprogramowaniedlaprodukcji

CyMMeS - ikona
System do wsparcia działu Utrzymania Ruchu. CyMMeS to kompletne rozwiązanie, które pomoże Twojej firmie usystematyzować wiedzę na temat maszyn oraz zasobów. To doskonałe narzędzie ułatwiające wprowadzenie prewencyjnego podejścia do Utrzymania Ruchu.... więcej
COM Service Wagi - ikona
Oprogramowanie współpracujące z wagami elektronicznymi, służące do rejestracji pomiarów w bazie danych. Ułatwia zarządzanie produkcją, kontrolę zużycia materiału i ilości uzyskiwanych odpadów. Rejestracja zużycia materiału i produkowanych odpadów została zautomatyzowana. Program umożliwia automatyczne drukowania etykiet z wartością pomiaru... więcej
flexiMES
flexiMES to elastyczne oprogramowanie do Zarządzania Produkcją. Korzystanie z naszego rozwiązania zapewni pełną cyfryzację i unifikację procesu produkcyjnego oraz zintegrowanie z oprogramowaniem zarządzającym firmą. ... więcej
Na zamówienie - ikona
Nasze autorskie oprogramowania zostały stworzone dzięki współpracy z naszymi długoletnimi Klientami. To oni podzielili się z nami swoimi potrzebami i problemami, abyśmy mogli stworzyć produkty, które w 100% będą spełniały ich wymogi. Wspólnie dodawaliśmy i dopracowywaliśmy kolejne funkcjonalności i opcje, w celu usprawnienia działania.... więcej