COM Service Wagi - ikona

COM Service Wagi

  • Baza Danych MSSQL
  • Interfejs i Raporty w programie Access
  • Wydruk Etykiet

Oprogramowanie współpracujące z wagami elektronicznymi, służące do rejestracji pomiarów w bazie danych. Ułatwia zarządzanie produkcją, kontrolę zużycia materiału i ilości uzyskiwanych odpadów. Rejestracja zużycia materiału i produkowanych odpadów została zautomatyzowana. Program umożliwia automatyczne drukowania etykiet z wartością pomiaru, datą pomiaru, nazwą i kodem towaru.

Komunikacja z każdą z wag przebiega poprzez port szeregowy. Każda z wag posiada własną, niezależną usługę w systemie, która uruchamia się automatycznie przy starcie systemu.  Oprócz usług, w skład aplikacji wchodzą: moduł zarządzający oraz interfejs w programie Access, przeznaczony do przeglądania wpisów w bazie danych i generowania raportów. Program jest napisany dla systemu Windows, w technologii .Net, wykorzystuje bazę danych MS SQL Server.

System został wdrożony w 2011r. i  powodzeniem wykorzystywany jest po dzień dzisiejszy przez firmę Bianor Sp. z o.o.

Istnieje możliwość dostosowania programu do wag innych producentów oraz rozbudowy funkcjonalności do indywidualnych potrzeb.

oprogramowaniedlaprodukcji

CyMMeS - ikona
System do wsparcia działu Utrzymania Ruchu. CyMMeS to kompletne rozwiązanie, które pomoże Twojej firmie usystematyzować wiedzę na temat maszyn oraz zasobów. To doskonałe narzędzie ułatwiające wprowadzenie prewencyjnego podejścia do Utrzymania Ruchu.... więcej
flexiMES
flexiMES to elastyczne oprogramowanie do Zarządzania Produkcją. Korzystanie z naszego rozwiązania zapewni pełną cyfryzację i unifikację procesu produkcyjnego oraz zintegrowanie z oprogramowaniem zarządzającym firmą. ... więcej
SILIKAT-PRO - ikona
Pierwsze oprogramowanie wspomagające produkcję silikatów, które powstało przy ścisłej współpracy z jednym z producentów silikatowych materiałów budowlanych - Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym "Silikaty Białystok Sp. z o.o."
SILIKAT-PRO to odpowiedź na potrzebę usprawnienia kontroli i monitoringu poszczególnych procesów produkcji.... więcej
Na zamówienie - ikona
Nasze autorskie oprogramowania zostały stworzone dzięki współpracy z naszymi długoletnimi Klientami. To oni podzielili się z nami swoimi potrzebami i problemami, abyśmy mogli stworzyć produkty, które w 100% będą spełniały ich wymogi. Wspólnie dodawaliśmy i dopracowywaliśmy kolejne funkcjonalności i opcje, w celu usprawnienia działania.... więcej