D-Tech Sp. z o.o. zgodnie z umową
o dofinansowanie nr POIR.02.03.06-20-0018/22-00
realizuje projekt pn.

„Przygotowanie projektu o Eurogrant planowanego
do realizacji w ramach Programu Cyfrowa Europa”

 

Celem projektu jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu planowanego do realizacji w ramach Programu Cyfrowa Europa,
tj. wynagrodzeń personelu zaangażowanego w prace projektowe.

 

Budżet projektu: 23 250,00 zł

Kwota dofinansowania ze środków UE: 23 250,00 zł

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 2.3.6 Granty na Eurogranty, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.