rozwiazania

projekty_2
Każdemu przedsiębiorcy zależy na sprawnym funkcjonowaniu jego firmy. Składowych jest wiele, a jedną z nich jest administracja infrastrukturą IT. Aby można było nią zarządzać, należy stworzyć projekt infrastruktury dostosowany do potrzeb klienta. Jest to związane nie tylko z odpowiednim rozmieszczeniem sprzętu komputerowego, ale także z koniecznością tworzenia sieci... więcej
virtual
Kiedyś domena korporacji, teraz codzienność każdej firmy. Już nie musisz oszczędzać ogromnych pieniędzy, by uzyskać funkcjo-nalność do niedawna zarezerwowaną wyłącznie dla największych przedsiębiorstw. Wirtualizacja ułatwia efektywniejsze i racjonalniejsze wykorzystanie rzeczy-wistych zasobów sprzętowych środowiska informaty-cznego. Wirtualizację wykonujemy... więcej
serwerowe_2
Bez szybkiego dostępu pracowników do danych trudno wyobrazić sobie efektywne funkcjonowanie współczesnej organizacji. Dlatego istotne jest posiadanie wydajnej serwerowni. Oferujemy odpowiednie środowisko serwerowe, którego zadaniem jest wspieranie realizacji celów Państwa Firmy, przy minimalnych związanych z tym kosztach. Zajmujemy się sprzedażą oraz dostawą serwerów... więcej
oblicz_2
Kto z nas nie korzystał kiedykolwiek z usług architekta, fotografa, grafika czy montażysty wideo? Profesje te do wykonywania swojej pracy potrzebują szybkiego sprzętu, który poprzez szereg obliczeń sprawnie zmierzy się z obróbką materiału graficznego, wideo oraz obiektów trójwymiarowych.... więcej