D-TECH sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Granty na badania i rozwój”

Wartość projektu 152 520,00 zł

Udział Unii Europejskiej 93 000,00 zł

Okres realizacji 3 sierpnia 2020 – 30 grudnia 2020

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Działania 1.2.2 Bon na usługi badawcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest upowszechnienie podejmowania działalności B+R przez podlaskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w celu podniesienia rynkowej konkurencyjności.

 

pasek_dofinansowanie